RAPORT ESPI 36/2020 Zawarcie istotnej umowy wydawniczej przez spółkę zależną Emitenta: Feardemic Sp. z o. o.

  • strictminds
  • 29 lipca 2020
  • Możliwość komentowania RAPORT ESPI 36/2020 Zawarcie istotnej umowy wydawniczej przez spółkę zależną Emitenta: Feardemic Sp. z o. o. została wyłączona

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację od swojego podmiotu zależnego – spółki Feardemic Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, o zawarciu w dniu 29.07.2020 r. przez tę spółkę istotnej umowy wydawniczej z deweloperem Mateuszem Belickim aka Unifinished Games. Na podstawie przedmiotowej umowy Feardemic Sp. z o. o. stał się wyłącznym wydawcą gry „CATHEDRAL 3D” na komputerach osobistych (PC). Umowa zawarta została na 5 lat. W ocenie Emitenta sprzedaż Gry będzie może wpływ na wyniki finansowe Grupy Emitenta.