Raport ESPI 30/2020 Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR

  • strictminds
  • 2 lipca 2020
  • Możliwość komentowania Raport ESPI 30/2020 Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR została wyłączona
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd spółki Bloober Team S.A. _”Emitent”_ wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 2 lipca 2020 r. otrzymał powiadomienie od OÜ Blite Fund z siedzibą przy Narva mnt 5, Tallinn Kesklinna district, Harju County, Estonia – osoby powiązanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Prezesem Zarządu Piotrem Babieno, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcji w odniesieniu do akcji Emitenta.

Zakres informacji zawartych w przedmiotowym powiadomieniu przedstawia załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

OU_BLITE_FUND_BLOOBER_TEAM_S.A._powiadomienie_art._19_MAR.pdf