Raport ESPI 24/2020

Temat Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta: Bloober Team NA ze spółką Chongqing Singmaan Technology Co. Ltd.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację od swojego podmiotu zależnego – spółki Bloober Team NA z siedzibą w Palo Alto, USA, o zawarciu w dniu 5 czerwca 2020 r. przez tę spółkę istotnej umowy licencyjno – dystrybucyjnej ze spółką Chongqing Singmaan Technology Co. Ltd. z siedzibą w Chongqing, Chińska Republika Ludowa, na dystrybucję gry „Blair Witch” w wersji cyfrowej na platformy PlayStation 4, Xbox, Nintendo Switch oraz PC _dalej jako „Gra”_ na terytorium Chin Kontynentalnych, Hongkongu, Makau, Taiwanu. W ocenie Emitenta sprzedaż Gry będzie mieć wpływ na wyniki finansowe Emitenta za rok 2020 i kolejne okresy.