Raport ESPI 11/2020

Temat Informacja dotycząca wersji gry „Blair Witch” na platformę Nintendo Switch

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. _dalej jako „Emitent”_ przekazuje do publicznej wiadomości, że otrzymał informację od swojego podmiotu zależnego – spółki Bloober Team NA z siedzibą w Palo Alto, USA, o przygotowaniu wersji gry „Blair Witch” _dalej jako „Gra”_ na platformę Nintendo Switch z planowaną datą premiery na lato 2020r. Podmiot współpracuje przy wydaniu wersji Gry z Nintendo i zostanie ona zaprezentowana w dniu dzisiejszym na Nintendo Indie World Showcase. W ocenie Emitenta sprzedaż Gry będzie mieć wpływ na wyniki finansowe grupy Emitenta za rok 2020 i kolejne okresy.