Raport ESPI 6/2020

Temat: Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta: Bloober Team NA 

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację od swojego podmiotu zależnego – spółki Bloober Team NA z siedzibą w Palo Alto, USA, o zawarciu w dniu 11 lutego 2020 r. przez tę spółkę istotnej umowy licencyjno – dystrybucyjnej ze spółką NA Publishing Inc. z siedzibą w Tokio, Japonia, na dystrybucję gry „Blair Witch” w wersji cyfrowej oraz pudełkowej na platformę PlayStation 4 _dalej jako „Gra”_, na terytorium Japonii. W ocenie Emitenta sprzedaż Gry będzie mieć wpływ na wyniki finansowe Emitenta za rok 2020 i kolejne okresy.