Raport ESPI 5/2020

Data sporządzenia: 2020-02-05

Skrócona nazwa emitenta BLOOBER TEAM S.A.

Temat: Informacja o przyjęciu Planu Strategicznego Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. _dalej jako „Emitent”_ informuje o przyjęciu w dniu dzisiejszym przez Zarząd Emitenta aktualizacji Planu Strategicznego Bloober Team S.A., obejmującej lata 2020 – 2022. Przyjęty Plan Strategiczny Emitenta stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

załącznik: Bloober Team PLan Strategiczny 2020-2022