Raport bieżący ESPI 47/2019

Data sporządzenia: 2019-10-29

Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A.

Temat: Ukończenie prac nad grą „Layers of Fear VR” w wersji beta

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. (dalej jako „Emitent”) informuje, że powziął w dniu dzisiejszym informację o ukończeniu prac nad realizacją gry “Layers of Fear VR” w wersji beta (dalej jako „Gra”). Gra zostanie wydana na następujących platformach: Oculus Rift, Oculus Quest i PC VR. O dokładnej dacie premiery i cenie Gry Emitent poinformuje po ich ustaleniu w najbliższym czasie odrębnym raportem. W tym tygodniu rozpoczną się zamówienia przedpremierowe Gry.