Raport bieżący ESPI nr 42/2019

Data sporządzenia: 2019-09-30

Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A.

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 6 listopada 2019 r.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. przekazuje informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Bloober Team S.A. na dzień 6 listopada 2019 r. na godzinę 11:00, w siedzibie Spółki, przy ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków.

Załączniki:

Całość: Ogloszenie o zwolaniu, Projekty uchwal, Wzor pelnomocnictwa, Formularz dla pelnomocnika