Raport bieżący ESPI nr 37/2019

Data sporządzenia: 2019-09-10

Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A.

Temat: Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta: Feardemic sp. z o.o.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”), przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 10 września 2019r. powziął informację o zawarciu przez swoją spółkę zależną: Feardemic sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie istotnej umowy produkcyjno-wydawniczej ze spółką Shotgun with Glitters LLC z siedzibą w Budapeszcie, Węgry (dalej jako „Shotgun with Glitters”), dotyczącej wydania wyprodukowanej przez Shotgun with Glitters nowej gry z gatunku horror o roboczym tytule ” One Shell Straight to Hell” (dalej jako „Gra”). Gra zostanie wydana na platformy: PC, PS4, XboX One i Nintendo Switch, a jej premiera będzie mieć miejsce w pierwszym półoczu 2020r.

Jest to druga umowa wydawnicza zawarta przez Feardemic sp. z o.o. z Shotgun with Glitters, a spółki w najbliższym czasie zamierzają zacieśnić swoją współpracę. W ocenie Emitenta zawarcie umowy produkcyjno-wydawniczej z Shotgun with Glitters będzie mieć wpływ na wyniki finansowe grupy kapitałowej Emitenta za 2020 rok i kolejne okresy.