Raport bieżący ESPI nr 36/2019

Data sporządzenia: 2019-09-06

Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A.

Temat: Zawarcie istotnej umowy z DDM GAMES Ltd. na wydanie gry Layers od Fear w wersji iOS na rynku japońskim

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”), przekazuje do publicznej wiadomości zawarcie w dniu 6 września 2019 r. istotnej umowy z DDM GAMES Limited z siedzibą w Tokyo, Japonia na wydanie, marketing i dystrybucję gry: „Layers of Fear” w wersji na smartfony i tablety operujące na systemie IOS, na platformie App Store firmy Apple (dalej jako „Gra”), na rynku japońskim. O dacie premiery Gry na wskazanym terytorium po jej ustaleniu Emitent poinformuje odrębnym raportem.