Raport ESPI 1/2023 Zatwierdzenie suplementu nr 1 do prospektu Emitenta przez Komisję Nadzoru Finansowego

  • strictminds
  • 4 stycznia 2024
  • Możliwość komentowania Raport ESPI 1/2023 Zatwierdzenie suplementu nr 1 do prospektu Emitenta przez Komisję Nadzoru Finansowego została wyłączona
Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent” lub „Spółka”_ informuje, że w dniu 4 stycznia 2024 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła suplement nr 1 do prospektu Emitenta. Prospekt Emitenta został zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 29 grudnia 2023 r., o czym Spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr 36/2023 w dniu 29 grudnia 2023 r.
Suplement został sporządzony w związku z:
1_ zawarciem przez Emitenta 29 grudnia 2023 roku umowy o dofinansowanie nr FENG.01.01-IP.02-0429/23 z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, o której Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 37/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r., oraz
2_ podjęciem w dniu 3 stycznia 2024 r. uchwały przez Radę Nadzorczą Emitenta o powołaniu komitetu audytu, o której to okoliczności Emitent informował raportem EBI nr 1/2024 w dniu 3 stycznia 2024 r.