Dzień: 2023-08-09

Bloober Team nabył udziały w studiu VR

9 sierpnia 2023

Bloober Team sfinalizował dzisiaj umowy, dzięki którym przejął 53,27% udziałów w spółce Played With Fire sp. z o.o. Inwestycja w polskie studio VR jest częścią strategii Bloobera, który chce zostać liderem horroru do 2027r.  Bardzo nas cieszy bliższa współpraca z Played With Fire. W dobie fuzji i przejęć intensywnie rozglądamy się za partnerami, którzy są w stanie wspomagać nas w realizacji długoterminowej strategii. Zależy nam więc na pozyskiwaniu spółek, które […]

Read More

Raport ESPI 21/2023 Przystąpienie przez Emitenta do spółki Played With Fire sp. z o.o.

9 sierpnia 2023

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym dokonał transakcji nabycia udziałów Played With Fire spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie _dalej jako „PWF”_. Emitent nabył 114 udziałów PWF stanowiących 53,27% kapitału zakładowego PWF. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, że może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej […]

Read More