Raport ESPI 20/2023 Przedłużenie istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta

  • strictminds
  • 5 lipca 2023
  • Możliwość komentowania Raport ESPI 20/2023 Przedłużenie istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta została wyłączona
Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_, przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 5 lipca 2023 r. powziął informację o zawarciu przez swoją spółkę zależną Bloober Team NA z siedzibą w San Jose, Stany Zjednoczone aneksu przedłużającego czas trwania umowy licencyjno-wydawniczej zawartej ze spółką Lions Gate Entertainment Inc. z siedzibą w Santa Monica, Stany Zjednoczone _dalej jako „Lions Gate”_, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 11/2018 z dnia 12 marca 2018 r., do dnia 30 sierpnia 2025 r.