Raport ESPI 10/2023 Wyznaczenie daty premiery gry Layers of Fear

  • strictminds
  • 15 maja 2023
  • Możliwość komentowania Raport ESPI 10/2023 Wyznaczenie daty premiery gry Layers of Fear została wyłączona

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_, w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI 98/2021 z dnia 28 września 2021 r., ESPI 23/2022 z dnia 7 czerwca 2022 r. oraz ESPI 6/2023 z dnia 18 lutego 2023 r. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o wyznaczeniu daty światowej premiery gry „Layers of Fear” _dalej jako „Gra”_ w wersji cyfrowej na platformy PlayStation 5, PC oraz Xbox Series X|S – na dzień 15 czerwca 2023 r.
W ocenie Emitenta sprzedaż Gry będzie mieć wpływ na wyniki finansowe Emitenta za rok 2023 i kolejne okresy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.