Raport EBI 6/2023 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bloober Team S.A. na dzień 13 czerwca 2023 r.

  • strictminds
  • 24 kwietnia 2023
  • Możliwość komentowania Raport EBI 6/2023 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bloober Team S.A. na dzień 13 czerwca 2023 r. została wyłączona

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. przekazuje informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Bloober Team S.A. na dzień 13 czerwca 2023 r. na godzinę 11:00, w siedzibie Spółki, pod adresem: Aleja Pokoju 18b, 31-564 Kraków.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji i głosów, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

ZWZA_Pelnomocnictwo_czerwiec_2023_2404

ZWZA_Ogloszenie_czerwiec_2023_2404

ZWZA_Instrukcje_Czerwiec_2023_2404

ZWZA_czerwiec_2023_projekty_uchwal_2404

Wniosek_Zarzadu_co_do_przeznaczenia_zysku_2022_24.04.2023