Raport EBI 3/2023 Wpis nowego adresu Spółki do KRS

  • strictminds
  • 8 marca 2023
  • Możliwość komentowania Raport EBI 3/2023 Wpis nowego adresu Spółki do KRS została wyłączona

Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 2/2023 z dnia 1 marca 2023 r. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wpisaniu nowego adresu Spółki – Aleja Pokoju 18B, 31-564 Kraków – do Krajowego Rejestru Sądowego (postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 7 marca 2023 r.).

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 15) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”