Raport kwartalny Bloober Team za I kwartał 2022 r.

  • strictminds
  • 16 maja 2022
  • Możliwość komentowania Raport kwartalny Bloober Team za I kwartał 2022 r. została wyłączona

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za I kwartał 2022 roku, tj. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2022 roku.

Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 1) w zw. z ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Raport Q1 2022