Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu

  • strictminds
  • 17 marca 2022
  • Możliwość komentowania Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu została wyłączona

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 17 marca 2022 roku i posiadali co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu:

1. Stanisław Kowalczyk – 456 708 akcji, na które przypada 456 708 głosów, które stanowiły 5,87% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, oraz stanowią 2,58% w ogólnej liczbie głosów;

2. Zbigniew Kuc – 477 147 akcji, na które przypada 477 147 głosów, które stanowiły 6,14% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, oraz stanowią 2,70% w ogólnej liczbie głosów;

3. Piotr Babieno – 2 000 000 akcji, na które przypada 2 000 000 głosów, które stanowiły 25,72% głosów na Nadzwyczajnym Wolnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, oraz stanowią 11,32% w ogólnej liczbie głosów;

4. Serene Century Limited – 3 881 885 akcji, na które przypada 3 881 885 głosów, które stanowiły 49,92% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, oraz stanowią 21,97% w ogólnej liczbie głosów.