Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bloober Team SA na dzień 17 marca 2022 r.

  • Bloober Team SA
  • 18 lutego 2022
  • Możliwość komentowania Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bloober Team SA na dzień 17 marca 2022 r. została wyłączona
Treść raportu:
Zarząd spółki Bloober Team SA (dalej jako „Emitent”) niniejszym przekazuje informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team SA na dzień 17 marca 2022 r. na godzinę 11:00, w siedzibie Emitenta, przy ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji i głosów, projekty uchwał, sprawozdanie zarządu, wzór pełnomocnictwa, formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika stanowią załącznik do niniejszego raportu.

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie NWZA 18.02.2022

Projekt Uchwał NWZA 18.02.2022

Sprawozdanie Zarządu dot. finansowania nabycia akcji

Pełnomocnictwo NWZA 18.02.2022

Instrukcje NWZA 18.02.2022