Raport ESPI 26/2021 Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta z NA Publishing Inc.

  • strictminds
  • 21 czerwca 2021
  • Możliwość komentowania Raport ESPI 26/2021 Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta z NA Publishing Inc. została wyłączona

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 21 czerwca 2021 r. przez Emitenta istotnej umowy licencyjno – dystrybucyjnej ze spółką NA Publishing Inc. z siedzibą w Tokio, Japonia, na dystrybucję gry „Layers of Fear 2” w wersji cyfrowej oraz pudełkowej na platformę Nintendo Switch (dalej jako „Gra”) na terytorium Japonii.

W ocenie Emitenta sprzedaż Gry będzie mieć wpływ na wyniki finansowe Emitenta za rok 2021 i kolejne okresy.