Raport EBI 8/2021 Treść uchwał podjętych w dniu 21 czerwca 2021 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

  • strictminds
  • 21 czerwca 2021
  • Możliwość komentowania Raport EBI 8/2021 Treść uchwał podjętych w dniu 21 czerwca 2021 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy została wyłączona

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) informuje, że w dniu 21 czerwca 2021 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta oraz przekazuje w załączeniu informację o uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Nikt z obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do żadnej z podjętych uchwał.

Emitent informuje również o braku uchwał objętych porządkiem obrad, a nie podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jak również o fakcie, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 7a), 8) i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Uchwaly_Podjete_ZWZA_21.06.2021-0