Raport EBI 6/2021 Raport kwartalny Bloober Team za I kwartał 2021

  • strictminds
  • 14 maja 2021
  • Możliwość komentowania Raport EBI 6/2021 Raport kwartalny Bloober Team za I kwartał 2021 została wyłączona

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za I kwartał 2021 roku, tj. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku.

Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 1) w zw. z ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”