Raport kwartalny Bloober Team S.A. za III kwartał 2020 r.

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za III kwartał 2020 roku, tj. za okres od 1 lipca do 30 września 2020 roku.

Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 1 w zw. z ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Bloober_Team_raport_kwartal_III_2020-0