Raport bieżący ESPI 52/2019

Data sporządzenia: 2019-11-19

Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A.

Temat: Ustalenie daty premiery gry Blair Witch na platformie PlayStation 4

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ przekazuje do publicznej wiadomości informację o planowanym rozpoczęciu w dniu 3 grudnia 2019 r. dystrybucji gry „Blair Witch” na platformie PlayStation 4 _dalej jako „Gra”_ w wersji cyfrowej, na terytorium Ameryki Północnej, Ameryki Środkowej, państw EMEA, Australii i Nowej Zelandii, w cenie detalicznej 29,90 €/$. Gra będzie zawierać ulepszoną wersję, która dostępna będzie następnie również w sprzedaży detalicznej w wersji pudełkowej.