Dzień: 2017-05-30

Skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Bloober Team S.A. za rok 2016

30 maja 2017

Raport Roczny nr 13/2017 Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Bloober Team za rok 2016, tj. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Załączniki: 27509328_Skonsolidowany_raport_roczny_2016-1 27509328_Zalacznik_1_Skonsolidowane sprawozdanie […]

Read More

Jednostkowy raport roczny Bloober Team S.A. za rok 2016

30 maja 2017

Raport Roczny nr 14/2017 Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Bloober Team za rok 2016, tj. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Załączniki: 27509334_Jednostkowy_raport_roczny-0 27509334_Zalacznik_1_Sprawozdanie_finansowe_spolki_Bloober_Team_S.A._za_rok_2016-1 27509334_Zalacznik_2_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Spolki-2 27509334_Zalacznik_3_Opinia_i_raport_z_badania_sprawozdania_finansowego_BlooberTeam_S.A.-3

Read More

Dziś premiera gry Perception na PC

30 maja 2017

Dziś premiera gry „Perception” amerykańskiego studia The Deep End Games. Tytuł w pierwszej kolejności ukaże się w wersjach na komputery PC za pośrednictwem platform Steam oraz gog.com. Światowym wydawcą gry jest spółka Feardemic – publishingowe ramię grupy Bloober Team, która do swojego portfolio dołożyła właśnie kolejne mocne IP z gatunku horror psychologiczny. – Amerykanie z The Deep End Games znani są w branży za sprawą sukcesu serii […]

Read More