Zarząd

Piotr Babieno

Prezes Zarządu, studiował na Politechnice Krakowskiej, Warszawskiej Szkole Filmowej i Polish Open University w Krakowie. Z branżą gier związany od kilkunastu lat. Od 2006 roku sprawował funkcje zarządzające w spółkach deweloperskich tworzących gry na konsole nowej generacji. Stanowisko prezesa zarządu w Bloober Team objął w 2008 roku. Jest wykładowcą, a także współtwórcą programu i kształtu studiów podyplomowych „Europejska Akademia Gier” organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą oraz członkiem Rady Programowej EAG. Na zaproszenie rządu Kanady był wykładowcą na Jaloo Festival of Animation and Gaming. W 2009 roku, dzięki bogatemu doświadczeniu i znajomości nowych technologii, został wybrany ekspertem „Perspektywy Technologicznej Kraków – Małopolska 2020″ – Foresight. W 2021 r. został nagrodzony statuetką w kategorii Outstanding Original Adventure Game w plebiscycie NAVGTR (Akademii Recenzentów Branży Gier Wideo) oraz w 2022 r. prestiżową międzynarodową nagrodą biznesową CEO Today Global Awards.

Karolina Nowak

Wiceprezes Zarządu, studiowała w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (magister- Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne specjalność „ekonometria”, magister- Stosunki Międzynarodowe specjalność „media i komunikowanie”) oraz na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (Executive MBA, studia podyplomowe- Zarządzanie finansami). Doświadczenie zawodowe w zakresie finansów przedsiębiorstw oraz pozyskiwania finansowania (w tym finansowania bankowego, emisji obligacji), budżetowania/analiz, konsolidacji sprawozdań finansowych (UoR i MSR/MSSF), doświadczenie w procesie IPO. Praca w branży nieruchomości komercyjnych i IT, w tym na stanowisku Dyrektora Finansowego w spółce giełdowej notowanej na GPW. Obecnie w Spółce Bloober Team S.A. sprawuje funkcję Dyrektora Finansowego oraz Dyrektora Operacyjnego.

Konrad Rekieć

Członek Zarządu, studiował na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Informatyka Stosowana. Związany ze spółką Bloober Team od początku jej istnienia – programował, kierował zespołem programistów i był team leaderem licznych projektów. Pełnił rolę Dyrektora Technicznego oraz Szefa Produkcji. Prowadził liczne warsztaty o tematyce związanej z tworzeniem gier wideo. Aktualnie zaangażowany od strony techniczno-produkcyjnej w bieżących projektach Spółki. Pełni również funkcję kierownika działu zajmującego się pracami badawczo-rozwojowymi (B+R).

Mateusz Lenart

Członek Zarządu, absolwent wydziału Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie gdzie otrzymał Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2007 roku profesjonalnie związany z branżą gier. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w największych studiach deweloperskich z branży gier wideo w Polsce, twórca licznych ilustracji do gier planszowych, filmów i reklamy. Współtworzył jako Dyrektor Kreatywny/Artystyczny najważniejsze produkcje spółki, w tym Layers of Fear, Observer, Blair Witch oraz The Medium a także w roli Dyrektora Artystycznego Layers of Fear 2. Poza pracą w branży aktywnie uczestniczył w konkursach artystycznych, w których m. in. zdobył pierwsze miejsca w Triennale Rysunku w Lubaczowie oraz odniósł zwycięstwo w konkursie „Młoda animacja” organizowanym przez Studio Munka (debiut reżyserski krótkometrażowego filmu animowanego Re-cycle). Obecnie Dyrektor Kreatywny i Lead Designer w Bloober Team.