Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

NWZA 06.11.2019

30 września 2019

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 6 listopada 2019 r. Bloober Team Spółka Akcyjna Zarząd Spółki Bloober Team S.A. przekazuje informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Bloober Team S.A. na dzień 6 listopada 2019 r. na godzinę 11:00, w siedzibie Spółki, przy ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki […]

Read More

ZWZA 28.06.2019

3 czerwca 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 28 czerwca 2019 r. Zarząd Spółki Bloober Team S.A. przekazuje informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Bloober Team S.A. na dzień 28 czerwca 2019 r. na godzinę 9:00, w siedzibie Spółki, przy ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji i głosów, projekty uchwał, […]

Read More

ZWZA 28.06.2018

25 czerwca 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 28 czerwca 2018 r. Zarząd Spółki Bloober Team S.A. przekazuje informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Bloober Team S.A. na dzień 28 czerwca 2018r. na godzinę 10:00 w siedzibie spółki w Krakowie, przy ul. Cystersów 9. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz projekty uchwał, wraz z formularzem pozwalającym na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika i instrukcją […]

Read More

NWZA 06.03.2018

6 marca 2018

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 06.03.2018 Uchwały_podjęte_NWZA_6.03.2018 Uchwały podjęte po przerwie w dniu 15 marca 2018 r

Read More

ZWZA 17.07.2017

17 lipca 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 17.07.2017 Ogłoszenie WZA Projekty uchwal na WZA Instrukcja dla pełnomocnika Wzór pełnomocnictwa Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku Planowane zmiany Statutu Projekt tekstu jednolitego Statutu Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 17.07.2017 Uchwały niepodjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 17.07.2017 Członek RN Rafał Małek Członek RN Łukasz Rosiński […]

Read More

NWZA 04.05.2017

4 maja 2017

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 4 maja 2017 r. 90676-uchwaly-podjte-na-nadzwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-akcjonariuszy-4-maja-2017

Read More

ZWZA 30.06.2016

30 czerwca 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 30 czerwca 2016 r. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Read More

ZWZA 21.07.2015

21 lipca 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 21 lipca 2015 r. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  

Read More

NWZA 9.02.2015

9 lutego 2015

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 9 lutego 2015 r. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  

Read More

ZWZA 30.06.2014

30 czerwca 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 30 czerwca 2014 r. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Read More