Raporty okresowe

Raport kwartalny Bloober Team S.A. za IV kwartał 2015

28 stycznia 2016

Raport Kwartalny nr 11/2016 Zarząd spółki Bloober Team S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2015 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki: RAPORT_KWARTALNY_ZA_IV_KWARTAL_2015_ROKU-0

Read More

Raport kwartalny Bloober Team S.A. za III kwartał 2015

12 listopada 2015

Raport Kwartalny nr 65/2015 Zarząd spółki Bloober Team S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2015 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki: RAPORT_KWARTALNY_ZA_III_KWARTAL_2015_ROKU-0

Read More

Raport kwartalny Bloober Team S.A. za II kwartał 2015

12 sierpnia 2015

Raport Kwartalny nr 53/2015 Zarząd spółki Bloober Team S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2015 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki: RAPORT_KWARTALNY_ZA_II_KWARTAL_2015_ROKU-0

Read More

Raport kwartalny Bloober Team S.A. za I kwartał 2015

12 maja 2015

Raport Kwartalny nr 29/2015 Zarząd spółki Bloober Team S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2015 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki: RAPORT_KWARTALNY_ZA_I_KWARTAL_2015_ROKU-1-0

Read More

Raport kwartalny Bloober Team S.A. za IV kwartał 2014

9 lutego 2015

Raport Kwartalny nr 10/2015 Zarząd spółki Bloober Team S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2014 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki: RAPORT_KWARTALNY_ZA_IV_KWARTAL_2014_ROKU-0

Read More

Raport kwartalny Bloober Team S.A. za III kwartał 2014

12 listopada 2014

Raport Kwartalny nr 49/2014 Zarząd spółki Bloober Team S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2014 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki: RAPORT_KWARTALNY_ZA_III_KWARTAL_2014_ROKU-0

Read More

Raport kwartalny Bloober Team S.A. za II kwartał 2014

12 sierpnia 2014

Raport Kwartalny nr 42/2014 Zarząd spółki Bloober Team S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2014 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki: RAPORT_KWARTALNY_ZA_II_KWARTAL_2014_ROKU-0

Read More

Raport kwartalny Bloober Team S.A. za I kwartał 2014r.

12 maja 2014

Raport Kwartalny nr 24/2014 Zarząd spółki Bloober Team S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2014 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki: RAPORT_KWARTALNY_ZA_I_KWARTAL_2014_ROKU-0

Read More

Raport kwartalny Bloober Team S.A. za IV kwartał 2013

13 lutego 2014

Raport Kwartalny nr 12/2014 Zarząd spółki Bloober Team S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2013 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki: RAPORT_KWARTALNY_ZA_IV_KWARTAL_2013_ROKU-0

Read More

Korekta raportu kwartalnego za III kwartał 2013

14 listopada 2013

Raport Kwartalny nr 42/2013 Zarząd Bloober Team S.A. niniejszym przekazuje korektę raportu kwartalnego za III kwartał 2013 roku. W raporcie nr 41/2013 podane zostały dane porównywalne w zbyt wąskim zakresie (według stanu na 31.12.2012r.)W załączniku znajduje się skorygowana treść raportu kwartalnego, zawierająca dane porównywalne według stanu na 30.06.2013r., 30.06.2012 oraz 30.09.2012r. Ponadto raport 41/2013 nie zawierał danych dotyczących zatrudnienia w Spółce, ani w ramach grupy kapitałowej. […]

Read More