Raporty okresowe

Raport kwartalny Bloober Team S.A. za III kwartał 2018

9 listopada 2018

Raport Kwartalny nr 19/2018 Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za III kwartał 2018 roku, tj. za okres od 1 lipca do 30 września 2018 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 1 w zw. z ust. 2A Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Piotr Babieno – Prezes Zarządu […]

Read More

Raport kwartalny Bloober Team S.A. za II kwartał 2018

10 sierpnia 2018

Raport Kwartalny nr 17/2018 Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za II kwartał 2018 roku, tj. za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2018 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 1 w zw. z ust. 2A Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Piotr Babieno – Prezes Zarządu […]

Read More

Raport kwartalny Bloober Team S.A. za I kwartał 2018

11 maja 2018

Raport Kwartalny nr 11/2018 Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za I kwartał 2018 roku, tj. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 1 w zw. z ust. 2A Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Załączniki: Bloober_Team_Raport_I_kwartal_2018-0

Read More

Raport kwartalny Bloober Team S.A. za IV kwartał 2017

13 lutego 2018

Raport Kwartalny nr 3/2018 Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za IV kwartał 2017 roku, tj. za okres od 1 października do 31 grudnia 2017 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 1 w zw. z ust. 2A Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Załączniki: Raport_kwartalny_Q4_2017-0

Read More

Raport kwartalny Bloober Team S.A. za III kwartał 2017

14 listopada 2017

Raport Kwartalny nr 33/2017 Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za III kwartał 2017 roku, tj. za okres od 1 lipca do 30 września 2017 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 1 w zw. z ust. 2A Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Załączniki: Raport_kwartalny_za_III_kwartal_2017-0 (1)

Read More

Raport kwartalny Bloober Team S.A. za II kwartał 2017

10 sierpnia 2017

Raport Kwartalny nr 29/2017 Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za II kwartał 2017 roku, tj. za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2017 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 1 w zw. z ust. 2A Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Załączniki: Raport_kwartalny_za_II_kwartal_2017-0

Read More

Korekta raportu kwartalnego za I kwartał 2017

10 sierpnia 2017

Raport Kwartalny nr 28/2017 W nawiązaniu do raportu kwartalnego za I kwartał 2017 roku, przekazanego przez spółkę Bloober Team S. A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”) w dniu 11 maja 2017 r. raportem nr 12/2017, Zarząd Emitenta niniejszym koryguje treść tego raportu w zakresie punktu VII: Informacja na temat dofinansowań ze środków unijnych, o które ubiega się Emitent oraz pozostałe spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Emitenta oraz stanu […]

Read More

Raport kwartalny Bloober Team S.A. za I kwartał 2017

11 maja 2017

Raport Kwartalny nr 12/2017 Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za I kwartał 2017 roku, tj. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2017 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Załączniki: RAPORT_KWARTALNY_ZA_I_KWARTAL_2017R-0

Read More

Raport kwartalny Bloober Team S.A.za IV kwartał 2016

14 lutego 2017

Raport Kwartalny nr 2/2017 Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za IV kwartał 2016 roku, tj. za okres od 1 października do 31 grudnia 2016 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki: RAPORT_KWARTALNY_ZA_IV_KWARTAL_2016_R-0

Read More

Raport kwartalny Bloober Team S.A. za III kwartał 2016

9 listopada 2016

Raport Kwartalny nr 43/2016 Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za III kwartał 2016 roku, tj. za okres od 1 lipca do 30 września 2016 roku. Załączniki: RAPORT_KWARTALNY_ZA_III_KWARTAL_2016_ROKU-0

Read More