Raporty okresowe

Raport kwartalny Bloober Team S.A. za III kwartał 2019 r.

13 listopada 2019

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za III kwartał 2019 roku, tj. za okres od 1 lipca do 30 września 2019 roku. Podstawa Prawna: 5 ust.1 pkt 1 w zw. z ust. 2A Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.   Załączniki: Bloober Team III Kwartał 2019

Read More

Raport kwartalny Bloober Team S.A. za II kwartał 2019

14 sierpnia 2019

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za II kwartał 2019 roku, tj. za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2019 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 1 w zw. z ust. 2A Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Piotr Babieno – Prezes Zarządu Załączniki: Bloober Team […]

Read More

Raport kwartalny Bloober Team S.A. za I kwartał 2019

15 maja 2019

Raport Kwartalny nr 03/2019 Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za I kwartał 2019 roku, tj. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 1 w zw. z ust. 2A Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Piotr Babieno – Prezes Zarządu Załączniki: […]

Read More

Raport kwartalny Bloober Team S.A. za IV kwartał 2018

13 lutego 2019

Raport Kwartalny nr 02/2019 Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za IV kwartał 2018 roku, tj. za okres od 1 października do 31 grudnia 2018 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 1 w zw. z ust. 2A Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Piotr Babieno – Prezes Zarządu […]

Read More

Raport kwartalny Bloober Team S.A. za III kwartał 2018

9 listopada 2018

Raport Kwartalny nr 19/2018 Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za III kwartał 2018 roku, tj. za okres od 1 lipca do 30 września 2018 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 1 w zw. z ust. 2A Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Piotr Babieno – Prezes Zarządu […]

Read More

Raport kwartalny Bloober Team S.A. za II kwartał 2018

10 sierpnia 2018

Raport Kwartalny nr 17/2018 Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za II kwartał 2018 roku, tj. za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2018 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 1 w zw. z ust. 2A Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Piotr Babieno – Prezes Zarządu […]

Read More

Raport kwartalny Bloober Team S.A. za I kwartał 2018

11 maja 2018

Raport Kwartalny nr 11/2018 Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za I kwartał 2018 roku, tj. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 1 w zw. z ust. 2A Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Załączniki: Bloober_Team_Raport_I_kwartal_2018-0

Read More

Raport kwartalny Bloober Team S.A. za IV kwartał 2017

13 lutego 2018

Raport Kwartalny nr 3/2018 Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za IV kwartał 2017 roku, tj. za okres od 1 października do 31 grudnia 2017 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 1 w zw. z ust. 2A Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Załączniki: Raport_kwartalny_Q4_2017-0

Read More

Raport kwartalny Bloober Team S.A. za III kwartał 2017

14 listopada 2017

Raport Kwartalny nr 33/2017 Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za III kwartał 2017 roku, tj. za okres od 1 lipca do 30 września 2017 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 1 w zw. z ust. 2A Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Załączniki: Raport_kwartalny_za_III_kwartal_2017-0 (1)

Read More

Raport kwartalny Bloober Team S.A. za II kwartał 2017

10 sierpnia 2017

Raport Kwartalny nr 29/2017 Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za II kwartał 2017 roku, tj. za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2017 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 1 w zw. z ust. 2A Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Załączniki: Raport_kwartalny_za_II_kwartal_2017-0

Read More