Raporty ESPI 2016

Raport bieżący ESPI nr 7/2016

4 lipca 2016

Data sporządzenia: 2016-07-04 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Treść raportu:  Zarząd Bloober Team S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2016 roku […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 4/2016

3 czerwca 2016

Data sporządzenia: 2016-06-03 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2016 r. Podstawa prawna: Inne uregulowania Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. przekazuje informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Bloober Team S.A. na dzień 30 czerwca 2016 r. na godzinę 9:30 w Hotelu Regent w Warszawie, ul. Belwederska 23. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 3/2016

1 marca 2016

Data sporządzenia: 2016-03-01 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Zwiększenie stanu posiadania akcji Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Treść raportu:  Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 ze zm.), […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 2/2016

26 lutego 2016

Data sporządzenia: 2016-02-26 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Sprzedaż akcji Prezesa Zarządu Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Treść raportu: Na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94; dalej jako „Ustawa”), Zarząd Bloober Team S.A.(„Spółka”) […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 1/2016

25 stycznia 2016

Data sporządzenia: 2016-01-25 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Zmniejszenie stanu posiadania akcji Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Treść raportu:  Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 […]

Read More