Raporty ESPI 2016

Raport bieżący ESPI nr 17/2016

21 października 2016

Data sporządzenia: 2016-10-21 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Premiera “Layers of Fear: Masterpiece edition” w wersji pudełkowej na terytorium Polski Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu:  Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym podaje do wiadomości, że dnia 18 listopada 2016 r. na terytorium Polski ukaże się wersja pudełkowa gry „Layers of Fear: Masterpiece […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 16/2016

21 października 2016

Data sporządzenia: 2016-10-21 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Objęcie 100% akcji w spółce Bloober Team NA Inc. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu:  Zarząd Spółki Bloober Team S.A. (dalej Spółka) z siedzibą w Krakowie niniejszym podaje do wiadomości, że dnia 20 października 2016 r. Spółka objęła 1 000 000 _jeden milion_ akcji o wartości nominalnej 0,01 USD […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 15/2016

18 października 2016

Data sporządzenia: 2016-10-18 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu „|MEDIUM| przełomowa i unikatowa gra storytellingowa oparta o koncepcję symultanicznej rozgrywki na dwóch ekranach” Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym podaje do wiadomości, że dnia 17 października 2016 r. otrzymał od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju informację […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 14/2016

20 września 2016

Data sporządzenia: 2016-09-20 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Dopuszczenie akcji spółki zależnej Emitenta do obrotu na rynku NewConnect Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu:  Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent) niniejszym podaje do wiadomości, że dnia 19 września 2016 r. powziął wiadomość o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie uchwały w przedmiocie dopuszczenia do obrotu […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 13/2016

14 września 2016

Data sporządzenia: 2016-09-14 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Otrzymanie decyzji Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w przedmiocie dofinansowania realizacji projektu Dum Spiro Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu:  W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 10/2016 Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym podaje do wiadomości, że dnia 14 września 2016 r. Emitent otrzymał […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 12/2016

2 września 2016

Data sporządzenia: 2016-09-02 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Zbycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Treść raportu:  Zarząd Bloober Team S.A. (dalej Emitent, Spółka) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 2 września 2016 r. powiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 11/2016

2 września 2016

Data sporządzenia: 2016-09-02 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Premiera gry Layers of Fear w Azji Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu:  Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym podaje do wiadomości, że dnia 16 września 2016 r. gra Layers of Fear w wersji na konsolę PlayStation 4 ukaże się na terytorium wybranych krajów azjatyckich.

Read More

Raport bieżący ESPI nr 10/2016

11 sierpnia 2016

Data sporządzenia: 2016-08-11 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Przyznanie dofinansowania w ramach programu Kreatywna Europa Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu:  Zarząd Emitenta podaje do wiadomości, że powziął informację o przyznaniu dofinansowania w ramach programu Kreatywna Europa – komponent Media. Emitent uzyska wsparcie w wysokości 150 000,00 Euro (maksymalna wysokość) na realizację projektu zatytułowanego „Dum Spiro” (kodowa […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 9/2016

26 lipca 2016

Data sporządzenia: 2016-07-26 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Zawarcie istotniej umowy w przedmiocie wydania, dystrybucji i marketingu gry >Observer_ Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu:  Zarząd spółki Bloober Team S.A. podaje do wiadomości, że doszło do zawarcia istotnej umowy pomiędzy Bloober Team S.A. a Aspyr Media Inc. (dalej: Wydawca) w przedmiocie ustalenia ram współpracy dotyczącej wydania, marketingu […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 8/2016

26 lipca 2016

Data sporządzenia: 2016-07-26 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Zapowiedź premiery Layers of Fear: Masterpiece Edition Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu:  Zarząd spółki Bloober Team S.A. podaje do wiadomości, że w pierwszej połowie sierpnia 2016 na rynku ukaże się gra Layers of Fear: Masterpiece Edition, obejmująca grę Layers of Fear oraz DLC Layers of Fear: […]

Read More