Raporty ESPI 2016

Raport bieżący ESPI nr 27/2016

21 grudnia 2016

Data sporządzenia: 2016-12-21 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Zawarcie umowy w przedmiocie wydania, dystrybucji i marketingu gry „Perception” Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu:  Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent, Spółka) podaje do wiadomości, że dnia 21 grudnia 2016r. doszło do zawarcia umowy pomiędzy Emitentem a Xperienced Points, Inc, prowadzącym działalność gospodarczą jako […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 26/2016

21 grudnia 2016

Data sporządzenia: 2016-12-21 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Zmiana nazwy i przedmiotu działalności spółki zależnej EmitentaZmiana nazwy i przedmiotu działalności spółki zależnej Emitenta Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu:  Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent) podaje do wiadomości, powziął wiadomość o podjęciu przez spółkę zależną Emitenta, WFH Games sp. z o.o. działań mających […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 25/2016

16 grudnia 2016

Data sporządzenia: 2016-12-16 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Dokonanie wyboru podmiotów sporządzających prospekt emisyjny Emitenta Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu:  Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent, Spółka) podaje do wiadomości, że dokonał wyboru podmiotów, które odpowiedzialne będą za sporządzenie prospektu emisyjnego Spółki, który powstanie w związku z przeniesieniem notowań akcji Emitenta z rynku […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 24/2016

14 grudnia 2016

Data sporządzenia: 2016-12-14 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Przyznanie dofinansowania w ramach pierwszego konkursu GameInn Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu:  Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako Emitent) podaje do wiadomości, że dnia 14 grudnia 2016 powziął wiadomość o przyznaniu w ramach Programu sektorowego GAMEINN, finansowanego ze środków Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 23/2016

1 grudnia 2016

Data sporządzenia: 2016-12-01 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Ustalenie daty premiery gry “Layers of Fear: Solitude” na platformie Google Daydream VR Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu:  W nawiązaniu do raportu bieżącego EBi 29/2016 z dnia 2 czerwca 2016r, oraz raportu bieżącego ESPI 20/2016 z dnia 26 października 2016, Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 22/2016

23 listopada 2016

Data sporządzenia: 2016-11-23 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Otrzymanie decyzji o przyznaniu dofinansowania w ramach poddziałania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym podaje do wiadomości, że dnia 23 listopada 2016 r. powziął wiadomość o przyznaniu dofinansowania projektu pn. „Wzrost konkurencyjności spółki Bloober Team […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 21/2016

16 listopada 2016

Data sporządzenia: 2016-11-16 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Pozytywne rozliczenie dofinansowania projektu „Medium – completely innovative design video game” Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu:  Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent, Spółka) informuje, że dnia 16 listopada 2016 r. powziął wiadomość o zaakceptowaniu przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 20/2016

26 października 2016

Data sporządzenia: 2016-10-26 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Planowana data premiery gry “Layers of Fear: Solitude” na platformie Google Daydream Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu:  W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI 29/2016 z dnia 2 czerwca 2016r, Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent, Spółka) informuje, że premiera gry „Layers of Fear: […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 19/2016

26 października 2016

Data sporządzenia: 2016-10-26 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Wybór partnera w zakresie usług doradczych dotyczących wdrożenia MSR/MSSF Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu:  Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent, Spółka) informuje, że dna 26 października 2016 r dokonał wyboru partnera na usługi doradcze w dotyczących wdrożenia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości/ Międzynarodowych Standardów […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 18/2016

26 października 2016

Data sporządzenia: 2016-10-26 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Zaktualizowany plan wydawniczy Emitenta Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu:  Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, po gruntownych ustaleniach z partnerami handlowymi ustalił zaktualizowany harmonogram wydawniczy swoich kluczowych produkcji na rok 2017: 1) >observer_ – pierwsza połowa 2017 r. 2) Scopophobia – druga połowa […]

Read More