Raporty EBI 2015

Raport bieżący EBI nr 59/2015

28 września 2015

Wpis zastawu na wierzytelności Emitenta do rejestru zastawów  Zarząd Bloober Team S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 28 września 2015 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, VII Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów o dokonaniu w dniu 2 września 2015r. wpisu zastawu rejestrowego ustanowionego na rzecz Administratora Zastawu, Ishikawa, Brocławik, Sajna. Adwokaci i Radcowie Prawni. Spółka partnerska, na wierzytelności pieniężnej Emitenta o najwyższej […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 58/2015

28 września 2015

Nawiązanie współpracy z United Talent Agency  Zarząd spółki Bloober Team S.A. podaje do wiadomości, że począwszy od 28 września 2015 Spółka nawiązała współpracę z United Talent Agency LLC- wiodącą hollywoodzką agencją pośredniczącą m. in. w obrocie prawami własności intelektualnej. Zarząd Spółki przekazuje niniejszą informację ze względu na fakt, że nawiązanie współpracy z United Talent Agency będzie mieć znaczący wpływ na wyniki sprzedażowe Emitenta w 2015 oraz 2016 roku. […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 57/2015

17 września 2015

Wykup obligacji serii G  Zarząd Bloober Team S.A. informuje, iż 16 września 2015r. Spółka dokonała wykupu wraz z należnymi odsetkami 1 050 sztuk dwunastomiesięcznych obligacji serii G wyemitowanych przez Bloober Team S.A. w we wrześniu 2014 roku. Seria G była obligacjami na okaziciela, niezabezpieczonymi, o wartości nominalnej 1 000 (jeden tysiąc) zł każda. PODSTAWA PRAWNA: §3 ust. 2 pkt 7 Załącznika […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 56/2015

14 września 2015

Ukazanie się gier Emitenta na Humble Store i Amazon Store  Zarząd spółki Bloober Team S.A. informuje o tym, że od dnia 14 września 2015 r. gra BRAWL będzie dystrybuowana za pośrednictwem Humble Store oraz Amazon Store. Ponadto, Zarząd Emitenta informuje, że od dnia 14 września 2015 r. gra Layers of Fear w wersji Early Access będzie dostępna również na Humble Store. Zarząd Emitenta przekazuje niniejszą informację […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 55/2015

8 września 2015

Ukończenie prac przez spółkę zależną Emitenta nad grą Red Game Without a Great Name w wersji na PlayStation Vita  Zarząd spółki Bloober Team S.A. informuje o zakończeniu przez spółkę zależną Emitenta- iFun4all sp. z o.o., prac nad grą Red Game Without a Great Name w wersji na PlayStation Vita. Zarząd Emitenta przekazuje niniejszą informację ze względu na fakt, że w jego ocenie ukazanie się gry Red Game Without a Great Name na konsoli […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 54/2015

18 sierpnia 2015

Zaakceptowanie konceptu gry Layers of Fear przez Microsoft  Zarząd spółki Bloober Team S.A. podaje do wiadomości, że koncept gry Layers of Fear został zaakceptowany przez firmę Microsoft w wersji na konsolę Xbox One oraz Windows 10. Demo gry zaprezentowane zostanie na pokazie Microsoft w ramach PAX 2015 w Seattle 27 sierpnia 2015. Zarząd Spółki przekazuje niniejszą informację ze względu na fakt, że ukazanie się gry Layes of Fear […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 52/2015

3 sierpnia 2015

Wyznaczenie daty premiery gry BRAWL w wersji na PC oraz MAC  Zarząd spółki Bloober Team S.A. podaje do wiadomości, że premiera gry BRAWL na komputery PC oraz MAC została wyznaczona na 13 sierpnia 2015r. Gra będzie dostępna w dystrybucji cyfrowej w cenie stanowiącej równowartość10 Euro. Zarząd Spółki przekazuje niniejszą informację ze względu na fakt, że ukazanie się gry BRAWL będzie mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki w 2015 roku. […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 51/2015

3 sierpnia 2015

Zmiana daty premiery gry Layers of Fear  Zarząd spółki Bloober Team S.A. podaje do wiadomości, że premiera gry Layers of Fear na komputery PC została przeniesiona na 27 sierpnia 2015r. Gra będzie dostępna w dystrybucji cyfrowej. Zmiana daty premiery spowodowana jest względami marketingowymi. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 50/2015

22 lipca 2015

Powołanie Zarządu nowej kadencji  Zarząd spółki Bloober Team S.A.. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 21 lipca 2015 r. dokonało wyboru Zarządu nowej kadencji. Zarząd Spółki został powołany w niezmienionym składzie: 1. Piotr Babieno, któremu powierzono funkcję Prezesa Zarządu 2. Piotr Bielatowicz, któremu powierzono funkcję Wiceprezesa Zarządu 3. Konrada Rekieć, któremu powierzono funkcję Członka Zarządu. Życiorysy członków […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 49/2015

22 lipca 2015

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 21 lipca 2015 r.  Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 21 lipca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały jak w załączeniu. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Piotr Babieno – Prezes Zarządu Piotr […]

Read More