Raporty EBI 2014

Raport bieżący EBI nr 45/2014

26 sierpnia 2014

Zawarcie umowy z NVIDIA Corporation  Zarząd spółki Bloober Team S.A. informuje o zawarciu umowy z NVIDIA Corporation. Zgodnie z zapisami umowy, Emitent stworzy specjalną wersję gry Basement Brawl przeznaczoną na urządzenia z procesorami NVIDIA Tegra. Zarząd Emitenta przekazuje niniejszą informację ze względu na fakt, że w jego ocenie zawarcie umowy z NVIDIA Corporation będzie miało istotny wpływ na wyniki finansowe Bloober Team S.A. w 2014 roku. Podstawa prawna: […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 44/2014

20 sierpnia 2014

Wyznaczenie daty premiery gry Deathmatch Village Zarząd spółki Bloober Team S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 20 sierpnia 2014r. powziął informację o wyznaczeniu na dzień 2 września 2014r. daty premiery gry spółki zależnej Emitenta- Freeky Games Sp. z o.o. – Deathmatch Village w wersji na PlayStation3 oraz PlayStation Vita na terytorium USA, Kanady, Meksyku, Brazylii, Argentyny, Chile, Peru oraz Kolumbii. Wydawcą gry jest Bloober Team […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 43/2014

18 sierpnia 2014

Przyznanie dofinansowania w ramach programu Kreatywna Europa  Zarząd Emitenta podaje do wiadomości, że powziął informację o przyznaniu dofinansowania w ramach programu Kreatywna Europa- komponent Media. Emitent uzyska wsparcie w wysokości 150 000,00 Euro na realizację projektu zatytułowanego ?Medium- completely innovative design video games?, co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych projektu. Zarząd Emitenta podaje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż w ocenie Emitenta zdarzenie to będzie miało […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 41/2014

7 sierpnia 2014

Akceptacja koncpetu gry Basement Brawl przez firmę Sony na PlayStation 4  Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż dnia 7 sierpnia 2014r. powziął informację, że koncept gry Basement Brawl został zaakceptowany przez firmę Sony na platformę PlayStation 4, na obszarze całego świata. Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 40/2014

25 lipca 2014

Miasto Kraków partnerem gry Medium  Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż Miasto Kraków zostało partnerem gry Medium, anonsowanej raportem bieżącym 37/2013 z dnia 17 września 2013r.. Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Piotr Babieno – Prezes Zarządu Piotr Bielatowicz […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 39/2014

25 lipca 2014

Zakończenie prac preprodukcyjnych nad grą Basement Brawl  Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż Spółka zakończyła prace preprodukcyjne nad grą Basement Brawl w wersji na komputery PC oraz wybrane konsole bazujące na systemie Android. Jednocześnie Emitent podaje do informacji, że partnerem technologicznym Spółki przy realizacji tych wersji gry Basement Brawl została NVIDIA Corporation. Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 38/2014

9 lipca 2014

Zaproszenie na spotkanie z inwestorami i analitykami.  Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu 25 lipca 2014 r. o godzinie 15:00 w siedzibie Spółki w Krakowie, ul. Cystersów 9, odbędzie się spotkanie dla Inwestorów i Akcjonariuszy Spółki, mające na celu omówienie planów rozwoju Emitenta, prezentacji projektów realizowanych przez Bloober Team S.A oraz umożliwienie akcjonariuszom rozmowy z Zarządem oraz poznania specyfiki branży. Szczegółowy harmonogram wydarzenia zostanie opublikowany […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 37/2014

4 lipca 2014

Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji. Bloober Team Spółka Akcyjna (PLBLOBR00014) Zarząd spółki Bloober Team S.A.. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2014 r. dokonało wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję. W skład Rady Nadzorczej powołano następujące osoby: a) Łukasz Rosiński b) Radosław Solan c) Jowita Babieno d) Łukasz Babieno e) Przemysław […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 36/2014

30 czerwca 2014

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 30 czerwca 2014r. Bloober Team Spółka Akcyjna (PLBLOBR00014) Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 30 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały jak w załączeniu. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Piotr Babieno […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 32/2014

23 czerwca 2014

Zmiana daty publikacji jednostkowego raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego Bloober Team Spółka Akcyjna (PLBLOBR00014) Emitent podał w raporcie bieżącym 29/2014, że jednostkowy raport roczny za rok 2013 oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2013 zostaną opublikowane 23 czerwca 2014r. Zarząd Emitenta niniejszym zmienia datę publikacji jednostkowego raportu rocznego za rok 2013 na dzień 24 czerwca 2014r. oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2013 na 27 […]

Read More