Raport ESPI 22/2023 Zawarcie przez Emitenta istotnej umowy z Limited Run Games Inc.

  • strictminds
  • 21 sierpnia 2023
  • Możliwość komentowania Raport ESPI 22/2023 Zawarcie przez Emitenta istotnej umowy z Limited Run Games Inc. została wyłączona

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o zawarciu w dniu 21 sierpnia 2023 r. istotnej umowy z Limited Run Games Inc. z siedzibą w Apex, Stany Zjednoczone, na wydanie i dystrybucję gry Layers of Fear _2023_ w wersji pudełkowej na platformę Sony PlayStation 5 _dalej jako „Gra”_. Licencja na wydanie Gry została udzielona na okres 5 lat z możliwością jej przedłużenia, bez ograniczeń terytorialnych, z wyłączeniem Federacji Rosyjskiej i Republiki Białoruskiej. W ocenie Emitenta warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych.
W ocenie Emitenta zawarcie wskazanej umowy może mieć wpływ na wyniki finansowe Emitenta w 2023 r. i kolejnych okresach.