RAPORT ESPI 13/2023 Aktualizacja daty premiery gry „The Medium” na platformę Nintendo Switch Cloud Gaming

  • strictminds
  • 26 maja 2023
  • Możliwość komentowania RAPORT ESPI 13/2023 Aktualizacja daty premiery gry „The Medium” na platformę Nintendo Switch Cloud Gaming została wyłączona

Aktualizacja daty premiery gry „The Medium” na platformę Nintendo Switch Cloud Gaming

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 9/2023 z dnia 12 maja 2023 r., niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o aktualizacji daty światowej premiery gry „The Medium” na platformę Nintendo Switch Cloud Gaming na dzień 29 czerwca 2023 r.

Emitent przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż może ona mieć istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.