Raport ESPI 12/2023 Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta: Feardemic sp. z o.o.

  • strictminds
  • 22 maja 2023
  • Możliwość komentowania Raport ESPI 12/2023 Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta: Feardemic sp. z o.o. została wyłączona
Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ informuje, że otrzymał dziś informację od spółki zależnej – Feardemic sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, o zawarciu w dniu 19 maja 2023 r. umowy z hiszpańskim deweloperem Keplerians SL, na wydanie gry „Evil Nun: The Broken Mask” _dalej jako „Gra”_ na Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 oraz PlayStation 5. Umowa została zawarta na okres 10 lat od daty premiery Gry, która planowana jest jeszcze w bieżącym roku. W ocenie Emitenta sprzedaż Gry może mieć wpływ na wyniki finansowe Grupy Emitenta.