Dzień: 2023-03-08

Raport EBI 3/2023 Wpis nowego adresu Spółki do KRS

8 marca 2023

Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 2/2023 z dnia 1 marca 2023 r. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wpisaniu nowego adresu Spółki – Aleja Pokoju 18B, 31-564 Kraków – do Krajowego Rejestru Sądowego (postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 7 marca […]

Read More