Raport ESPI 7/2023 Informacja o przyjęciu Planu Strategicznego Emitenta na lata 2023-2027

  • strictminds
  • 7 marca 2023
  • Możliwość komentowania Raport ESPI 7/2023 Informacja o przyjęciu Planu Strategicznego Emitenta na lata 2023-2027 została wyłączona
Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent” lub „Spółka”_ informuje o przyjęciu przez Zarząd Emitenta oraz zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Emitenta Planu Strategicznego Spółki obejmującego lata 2023 – 2027. Przyjęty Plan Strategiczny Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan Strategiczny Bloober Team 2023-2027