Dzień: 2023-01-05

Raport ESPI 2/2023 Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta: Feardemic sp. z o.o.

5 stycznia 2023

Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) informuje, że otrzymał dziś informację od spółki zależnej – Feardemic sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, o zawarciu w dniu 5 stycznia 2023 roku przez tę spółkę istotnej umowy z polskim deweloperem HARVESTER GAMES Remigiuszem Michalskim, na wydanie gry „Burnhouse Lane” (dalej jako „Gra”) na platformę Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4 oraz PlayStation […]

Read More