Raport ESPI 42/2022 Przyznanie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

  • strictminds
  • 23 grudnia 2022
  • Możliwość komentowania Raport ESPI 42/2022 Przyznanie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 została wyłączona

Zarząd spółki Bloober Team S. A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) podaje do wiadomości publicznej, że powziął informację o przyznaniu Emitentowi w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, konkursu 1/1.1.1/2022 -Szybka ścieżka, działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, dofinansowania do wysokości 4 976 077,14 złotych na realizację projektu „Prace rozwojowe nad innowacyjnym systemem walki z unikatowymi przeciwnikami, na potrzeby gier TPP, z bogatą warstwą narracyjną psychological-horror tworzonych z wykorzystaniem technologii silnika Unreal Engine 5”. Całkowity koszt projektu wynosi 9 952 154,28 złotych.