Raport ESPI 40/2022 Zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

  • strictminds
  • 9 grudnia 2022
  • Możliwość komentowania Raport ESPI 40/2022 Zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój została wyłączona

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego 18/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r., informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym aneksu, do umowy zawartej 20 kwietnia 2021 r. pomiędzy Emitentem a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w przedmiocie dofinansowania projektu pt. „Rozwój firmy Bloober Team S.A. poprzez aktywność na rynkach zagranicznych”, dotyczącego zmiany maksymalnej wartość dofinansowania na 272 775,00 złotych, oraz zmiany całkowitej wartości projektu na 363 700,00 złotych.