Raport ESPI 38/2022 Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta: Feardemic sp. z o.o.

  • strictminds
  • 21 października 2022
  • Możliwość komentowania Raport ESPI 38/2022 Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta: Feardemic sp. z o.o. została wyłączona

Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) informuje, że otrzymał dziś informację od spółki zależnej – Feardemic sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, o zawarciu w dniu 21 października 2022 roku przez tę spółkę istotnej umowy z polskim deweloperem STUDIO GRAFIKI I GIER PETUMS Tomaszem Ostafinem, na wydanie gry „Papetura” (dalej jako „Gra”) na Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5. Umowa została zawarta na okres 5 lat od daty premiery Gry. W ocenie Emitenta sprzedaż Gry może mieć wpływ na wyniki finansowe Grupy Emitenta.