Raport ESPI 37/2022 Data premiery gry „The Medium” w PlayStation Plus

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) w nawiązaniu do raportu nr 15/2022 z dnia 18 kwietnia 2022 r. informuje, że dziś powziął informację o ustaleniu daty premiery gry „The Medium” w usłudze PlayStation Plus na dzień 18 października 2022 r. W ocenie Emitenta będzie mieć to wpływ na wyniki finansowe Emitenta w 2022 roku i w kolejnych okresach.