Raport ESPI 35/2022 Zawarcie umowy współpracy dotyczącej przygotowania produkcji serialu opartego na grze „The Medium”

  • strictminds
  • 4 października 2022
  • Możliwość komentowania Raport ESPI 35/2022 Zawarcie umowy współpracy dotyczącej przygotowania produkcji serialu opartego na grze „The Medium” została wyłączona

Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) informuje o podpisaniu w dniu 4 października 2022 r. umowy ze spółką Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem jest określenie zasad współpracy oraz zakresu obowiązków w przygotowaniu produkcji (ang. development) serii utworów audiowizualnych (serialu) opartej na grze pt. „The Medium”, wyprodukowanej przez Emitenta (dalej jako „Umowa”).
Celem Umowy jest potwierdzenie i określenie warunków współpracy stron w zakresie wspólnego prowadzenia prac developmentowych (m.in. stworzenia scenariusza lub szczegółowej obróbki pierwszego odcinka oraz zarysu historii kolejnych odcinków), określenie źródeł finansowania prac, podział praw pomiędzy strony, a także możliwość przystąpienia do dalszych prac developmentowych oraz etapu produkcji. Zgodnie z postanowieniami Umowy, budżet prac developmentowych zostanie pokryty w równym stopniu przez obydwie strony, które będą posiadać wspólnie, w równych proporcjach, wszystkie prawa do materiałów wypracowanych w toku realizacji Umowy, w tym w szczególności prawa autorskie związane z eksploatacją serialu.
Prace zespołu będą prowadzone pod nadzorem kreatywnym Tomasza Bagińskiego i Piotra Babieno.
W przypadku gdy po zakończonych pracach developmentowych, o których mowa powyżej, strony uzgodnią dalszą wspólną produkcję i eksploatację serialu, będzie to realizowane w ramach odrębnie zawartej umowy koprodukcyjnej lub specjalnie utworzonej spółki celowej (SPV).
W ocenie Emitenta zawarta Umowa będzie mieć istotny wpływ na realizację strategii rozwoju Emitenta.