Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta: Feardemic sp. z o.o.

  • strictminds
  • 13 września 2022
  • Możliwość komentowania Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta: Feardemic sp. z o.o. została wyłączona

Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Emitent”) informuje, że otrzymał dziś informację od spółki zależnej – Feardemic sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, o zawarciu w dniu 13 września 2022 roku przez tę spółkę istotnej umowy z deweloperem NC Studios LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, na wydanie gry „Project Nightmares Case 36: Henrietta Kedward” (dalej jako „Gra”) na Nintendo Switch, Xbox Series X|S, PlayStation 4 oraz PlayStation 5. Umowa zawarta została na okres 10 lat od daty wydania Gry. Premiera Gry jest przewidywana na początek 2023 roku. W ocenie Emitenta sprzedaż Gry może mieć wpływ na wyniki finansowe Grupy Emitenta.