Zawarcie istotnej umowy dystrybucyjnej przez spółkę zależną Emitenta: Feardemic sp. z o.o.

  • strictminds
  • 9 sierpnia 2022
  • Możliwość komentowania Zawarcie istotnej umowy dystrybucyjnej przez spółkę zależną Emitenta: Feardemic sp. z o.o. została wyłączona

Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Emitent”) informuje, że otrzymał informację od swojego podmiotu zależnego – spółki Feardemic sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, o zawarciu w dniu 09 sierpnia 2022 roku przez tę spółkę istotnej umowy z deweloperem Not A Sailor Studios, LLC z siedzibą w Mokenie, Illinois w Stanach Zjednoczonych. Na podstawie przedmiotowej umowy Feardemic sp. z o.o. stał się wyłącznym wydawcą gry „Buddy Simulator 1984” (dalej jako „Gra”) na platformach Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 oraz PlayStation 5. Umowa zawarta została na okres 10 lat od daty premiery Gry. Premiera Gry na platformie Nintendo Switch planowana jest na pierwszy kwartał 2023 roku. W ocenie Emitenta sprzedaż Gry może mieć wpływ na wyniki finansowe Grupy Emitenta.