Zawarcie istotnej umowy wydawniczej przez spółkę zależną Emitenta: Feardemic sp. z o.o.

  • strictminds
  • 13 czerwca 2022
  • Możliwość komentowania Zawarcie istotnej umowy wydawniczej przez spółkę zależną Emitenta: Feardemic sp. z o.o. została wyłączona

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) informuje, że otrzymał informację od swojego podmiotu zależnego – spółki Feardemic sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, o zawarciu w dniu 13 czerwca 2022 r. przez tę spółkę istotnej umowy wydawniczej z deweloperem Péter Ifju z siedzibą w Dunakeszi, Węgry. Na podstawie przedmiotowej umowy Feardemic sp. z o.o. stał się wyłącznym wydawcą gry „Remorse: The List” (dalej jako „Gra”) na platformach Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 oraz PlayStation 5. Umowa zawarta została na okres 10 lat od daty premiery Gry. Premiera Gry na platformie Nintendo Switch planowana jest w 2022 r. W ocenie Emitenta sprzedaż Gry będzie mieć wpływ na wyniki finansowe Grupy Emitenta.