Rozwiązanie umowy wydawniczej oraz powrotne nabycie praw dotyczących gry „Layers of Fear”

  • strictminds
  • 7 czerwca 2022
  • Możliwość komentowania Rozwiązanie umowy wydawniczej oraz powrotne nabycie praw dotyczących gry „Layers of Fear” została wyłączona

Zarząd spółki Bloober Team S.A. (dalej jako „Emitent”) informuje, że w dniu 7 czerwca 2022 r. umowa wydawnicza dotycząca wydania, marketingu i dystrybucji gry „Layers of Fear” (dalej jako „Gra”), zawarta pomiędzy Bloober Team S.A. a Aspyr Media Inc. została rozwiązana za porozumieniem i zgodą obu stron, a Emitent nabył powrotnie wszelkie prawa do Gry. O zawarciu umowy wydawniczej z Aspyr Media Inc. Emitent informował w raporcie bieżącym nr 70/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. oraz nr 4/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r.