Rozwiązanie umowy wydawniczej oraz powrotne nabycie praw dotyczących gry „Layers of Fear 2”

  • strictminds
  • 19 maja 2022
  • Możliwość komentowania Rozwiązanie umowy wydawniczej oraz powrotne nabycie praw dotyczących gry „Layers of Fear 2” została wyłączona

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) informuje, że w dniu 18 maja 2022 r. umowa wydawnicza dotycząca wydania, marketingu i dystrybucji gry „Layers of Fear 2” (dalej jako „Gra”), zawarta pomiędzy Bloober Team S.A. a Gun Media Holdings, Inc. została rozwiązana za porozumieniem i zgodą obu stron, a Emitent nabył powrotnie wszelkie prawa do Gry. O zawarciu umowy wydawniczej z Gun Media Holdings, Inc. Emitent informował w raporcie bieżącym nr 10/2018 z dnia 7 marca 2018 r. W związku z powyższą umową od dnia 18 maja 2022 r. wyłącznym posiadaczem praw do wydania i dystrybucji „Layers of Fear 2” jest Emitent.